5 Tips voor ondernemers

  • Verzamel geen bonnetjes, maar betaal met een pinpas. Zo vergeet je niets en is er volgorde aan te brengen.
  • Voor kleine ondernemers is een verlaging van de btw mogelijk volgens de zogeheten kleine ondernemersregeling ( KOR ). Als je in één jaar minder dan € 1.883 aan btw moet afdragen, kom je in aanmerking voor vermindering van omzetbelasting.
  • Als je investeert in bedrijfsmiddelen voor jouw onderneming, dan kan je in aanmerking komen voor kleinschaligheidinvesteringsaftrek. Het bedrijfsmiddel moet duurder zijn dan € 450 ( exclusief btw ) en de totale investering hoger dan € 2.300. Het kan dus interessant zijn om investeringen binnen één boekjaar te clusteren.
  • Als ondernemer heb je vaak geen stabiel inkomen. Het ene jaar kan je meer verdienen dan het andere jaar. In dat geval is het goed om te kijken of middeling een voordeel oplevert. Middelen houdt in dat de betaalde belasting van box 1 van drie opeenvolgende jaren wordt vergeleken met het gemiddelde belastingbedrag van deze drie jaren. Indien het gemiddelde lager is dan de werkelijk betaalde belasting, en de teruggaaf bedraagt meer dan € 545, dan krijg je het bedrag boven € 545 terug. Het kan de moeite lonen om dit voor de afgelopen jaren na te gaan. Let wel op dat elk jaar maar één keer mag worden gebruikt om te middelen.
  • Als je in een kalenderjaar minimaal 1225 uur aan je onderneming besteedt kom je in aanmerking voor zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt € 7.500 per jaar. Mocht je winst te laag zijn om deze aftrek geheel toe te passen, kun je het bedrag aan niet – gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende negen jaren.