Home

Waarom is Administratie belangrijk?

De meeste ondernemers zien de administratie als een zware verplichting van de Belastingdienst. Vergeet die verplichting en zorg dat je er plezier aan krijgt door te ontdekken wat jouw bedrijf als resultaat oplevert.
Alleen het banksaldo bekijken is niet voldoende. Je hebt ook nog geld tegoed en waarschijnlijk moet je ook nog wel iets betalen of afdragen aan de fiscus.

Bij boekhouden draait het om geld. Geld is de graadmeter van jouw presteren als ondernemer. Met een goede administratie kan je zien hoe je het bedrijfsmatig doet, of je vorderingen maakt en hoe het staat met jouw overlevingskansen als bedrijf. Je moet weten wat je verdient en of je werkelijk iets overhoudt aan je werkzaamheden.

Als betaalproblemen een verrassing zijn, ben je fout bezig. Met een betrouwbare administratie zie je dat aankomen.
Als je een lening bij de bank hebt, of een rekening-courant krediet, dan zal de bank cijfers willen zien. Als je een hypotheek voor een huis wilt, dan zijn cijfers doorslaggevend. Leasemaatschappijen sluiten geen contracten af zonder te weten of je wel kan betalen. Ook leveranciers van materialen zullen, als je op rekening geleverd wilt krijgen, met cijfers willen zien of je wel in staat bent om aan je verplichtingen te voldoen.

Belastingaangifte en Advies

Belasting betalen moet iedereen, of op zijn minst aangifte doen. Niet alleen als je winst maakt. Het kan inkomstenbelasting zijn, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, enzovoort.

De belastingdienst wil ook kunnen controleren, dus stelt men eisen. Je dient een deugdelijke administratie te voeren. Het moet kloppend zijn, waarin de BTW apart geregistreerd isen de inkomsten en uitgaven inzichtelijk gemaakt zijn.
Belasting betalen is niet leuk, maar betaal niet meer dan nodig. Maak optimaal gebruik van de fiscale faciliteiten.
Fiscale aftrekposten zijn onder meer zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, MKB winstvrijstelling, meewerkaftrek, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, energie-investeringsaftrek en fiscale oudedags reserve ( FOR).

Een hot onderwerp is de auto van de zaak, of privé ? Kopen, leasen of huren, wat is voordeliger ? Hoe zit het met de bijtelling ? Wat zijn de eisen van een kilometeradministratie ?

Voor al deze zaken kan je Zwanink FiNanders een gedegen advies vragen.